Misyon & Vizyon

  • VİZYONUMUZ

 CCK GRUP Ailesi Olarak Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklılığını daima üst seviyede tutarak; saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliğini artırarak sürdürmek. Bölgesel ölçekte kazandığımız başarıları ulusal arenaya da taşımak ve büyüme potansiyeli gördüğü iş alanlarının önde gelen isimlerinden olmak. Firmamızın odaklandığı nokta, hizmet verdiği alanlarda uygulanabilir yüksek teknoloji  metotlarıyla başarıyı elde etmek.

  • MİSYONUMUZ

1989 Yılından bu yana iş sektöründeki birikimimizi, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan önemli projeleri içeren farklı iş alanlarına taşıyarak yatırımcı kimliğimizle büyümek , öncü olmak ve farklılık yaratmak  ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı, bilgi birikimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite anlayışı ile hizmet vermek. Uzun vadede kârlılığın kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek; her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak; her yönden güven duyulan bir grup olarak sürdürülebilirliğimizi sağlamak. Ülkemizin mühendislik, inşaat ve proje yönetiminde ulusal pazarda söz sahibi, bilgi üreten, bilgi paylaşan, rekabet edebilen bir inşaat firması olarak, büyük ve kapsamlı projelere imza atmak. Rekabetçi hizmet, yüksek kalite prensibi doğrultusunda her türlü özel kurum ve resmi kurumlar da dahil olmak üzere en geniş müşteri grubuna ulaşmaktır.

  • STRATEJİLERİMİZ

CCK GRUP Ailesi olarak temel stratejimiz, temel faaliyet alanı olan İnşaat , Akaryakıt , Otomotiv , Filo taşımacılık ve Eğitim sektörlerindeki özellikli konumunu korumak ve daima güçlendirmektir. CCK GRUP ailesinin gelişme ve büyüme stratejisi ise,  İnşaat , Akaryakıt , Otomotiv , Filo taşımacılık ve Eğitim alanlarında kazanılan yıllara dayalı deneyim ve birikimimizin, ulusal ve uluslararası gelişim fırsatı görülen diğer iş alanlarına yatırımcı kimliğiyle yansıtılması temelinde yapılandırılmıştır.

  • KALİTE POLİTİKAMIZ 

Faaliyet sektörlerimizdeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde en son teknoloji yeniliklerini uygulamak. Tüm tasarım ve üretim faaliyetlerinde; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak.  Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmek, beklentilerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Sunulan hizmetlerin fiyat-verimlilik dengesini gözetmek. Yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek. Her aşamada ve tüm ayrıntılarda kalitede dünya standartlarını hedeflemek. Çalışanları sürekli eğitmek ve kalite konusunda hassasiyetlerini arttırmak ve hedeflenen kaliteye ulaşmak için katılımlarını sağlamak. Çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek, Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmaktır.

  • ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek. Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak. Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak. Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak. Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek. Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak. Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğini sağlamak.

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek. Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak .Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak. Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle" sıfır iş kazası" hedefine ulaşmaya çalışmak. Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanlarını kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek. Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını, güvenlik önlemlerin uygulamasında destek ve katılımlarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek. Çevreyi temiz ve düzenli tutarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktır.

  • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluştururken kilometre taşlarımız;

• Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru personeli bulmak.

• Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak.

• Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek.

• Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak.

• Yaratılan çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

• Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak.

• Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak.